Osmanlı Tuğrası

  • Stok Durumu: Mevcut Değil

Warning! The following summary contains spoilers.

Osmanlı tuğrası anlamı padişahın ünvanının ve isminin bulunduğu işaret veya imzadır. Osmanlı Devletinde ilk defa Organ gazi tarafından kullanılmıştır. Orhan Gazi tarafından kullanılan ilk tuğranın Orhan bin Osman ifadesinden ibaret olmakla birlikte, tuğralardan ilki 1324 diğeri 1348 tarihlidir.

Osmanlı Devleti kurucusu ve ilk Osmanlı sultanı olan Osman Gazi’ye ait bir tuğraya şimdiye kadar hiçbir yerde rastlanmamıştır. Bundan dolayı 36 Osmanlı padişahı olmasına rağmen 35 Osmanlı padişah tuğrası vardır. Saray çevresi dışında tuğralar kullanılmazken, sonraları hattatlar, besmele, ayet veya hadis gibi kutsal metinleri de tuğralar biçiminde düzenlemeyi denemişlerdir.

Tuğra’nın kelime olarak nereden alındığına ait çeşitli fikirleri bir kenara bırakacak olursak, hatt sanatında Tuğranın, Sultanın ismini barındıran bir şekil olup tarihimizde Selçuklularda, Beyliklerde ve Osmanlılarda kullanılmıştır. Tuğra tarihi incelendiğinde Kullanım alanları ise, ferman, berat, menşur, ahitname, arazi tahrir defteri ve mahkeme belgelerinde kullanılmıştır. Daha sonraları kullanım alanları genişleyerek tuğraların paralara basıldığını, pullara, bayraklara, nüfus cüzdanlarına  ve ayrıca daha çok arma özelliği taşıyan bina ve çeşmelerde de kullanıldığını bilinmektedir.

Tarihte elimizde bulunan en eski Osmanlı tuğrası Osmanlı devleti sultanı Orhan Gazi’ye aittir. Orhan Gazi’nin tuğrası her ne kadar basit bir görünüm gösterse de, sonraki Osmanlı sultanları tuğralarında estetik duyarlılık gün geçtikçe gelişip güzelleştiği görülmüştür.

Önceleri sadece hükümdar olan kişinin ve babasının ismini kapsarken, Osmanlı padişahı Çelebi Mehmed zamanında Han’ kelimesi, 2. Murad’dan sonra da ‘el Muzaffer Daima‘ kelimeleri eklenmiştir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde daha da güzelleşmiş olan Tuğralar, en güzel haline 2. Mahmud döneminde Mustafa Rakım ile kavuşmuştur

Ahşap Yakma (Dağlama) tekniği ile yapılmış Tablolar. Pyrograhy Sanatı.

ferudun çınar

Giriş
x
x
x
Kayıt
x