Sahih-i Buharî Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi - 1. Cilt

Yazan: Ebu Abdullah Muhammed b. İsmail el-Buharî; İhtisar eden: Zeynüddin Ahmed; Çeviren: Babanzâde Ahmed Naim - Kamil Miras; İst., H.1346-M.1928; Evkâf Matbaası; Sayfa: 495+1+200+8; Cüz/Cilt/Zeyl: 1. Cilt; ÖZEGE: 17295; Dönem orijinal cildinde. Temiz. Yalnızca ilk iki cilt Osmanlı Türkçesiyle olup, 3. ciltten itibaren latin harfleriyle çıkmıştır.

ferudun çınar

Bir yorum yapın

Misafir olarak yorum yapıyorsunuz.

Osmanlıca - aHşap yakma

Osmanlı Türkçesiyle yazılmış kitaplar başta olmak üzere, Arapça, Farsça ve diğer dillerde yazılmış "matbu" kitaplar ile yine bu dillerde yazılmış "yazmalar"... Ahşap dağlama tekniğiyle yapılmış "aHşap yakma tablolar"...

Ferudun Çınar

İletişim

  Benimle buradan irtibat kurabilirsiniz!..
  +090.212.1234567
  +090.212.1234568
  İstanbul - TÜRKİYE

İrtibatta olalım