[…] Bu mesele beyanında eimme-i hanefiyeden cevab ne vechiledir ki? Zeyd Hind'ün bi-gayr-i hakkin şu kadar akçesini alsa Hind meblağ-ı mezburı Zeyd'den istirdada kadir olur mı? Beyan buyurıla. El-cevab. Allahu alem. Olur. Ketebehu el-fakir Abdülkerim el-müfti bi-Sakız ufiye anhu. (El-ahz bi-gayr-i hakkin zamine ale küll-i hal [...]).

Ferudun Çınar
Ahşap yüzeyine çizilen ya da transfer ediln resim, desen ve motiflerin kızdırılmış metal uçları vasıtasıyla dağlanıp, siyah ve kahverenginin tonlarıyla yakılma işlemidir...Ahşap Yakma Tablo Galerisi...

Ferudun Çınar

  Benimle buradan irtibat kurabilirsiniz!..
  +090.212.1234567
  +090.212.1234568
  İstanbul - TÜRKİYE