Osmanlıca Yazma Belgeler ve Çevirileri

yazma belge Osmanlı Türkçesinde Belli Başlı Belge Çeşitleri: Arz, Arz-ı Hal, Mektup, Buyruldu, Ferman, Fetva, Hüccet, Mahzar, Temessük, Tereke, Tezkere, Şukka, Ruus, İlam, Berat, Kaime, Takrir, Tevki, Ahidname, Vakıfname, Muahedename, Hududname, Fetihname, Temlikname, Kefaletname, Ruhsatname, Cevabname, Adaletname, Hüküm, Hükm-i Hümayun, Name-i Hümayun, Nişan-ı Hümayun, Hatt-ı Hümayun, Biti, Yarlığ, Alamet-i Şerif, Sebeb-i Tahrir, Menşur Beravat, Telhiz, Mürasele, Layiha, İcmal, Sicillat-ı Şeriye...

Osmanlıca Yazı Çeşitleri: Nesih, Sülüs, Celî Sülüs, Kufi, Rika, Divani, Celi Divani, Talik, Muhakkak, Tevki, İcazet, Siyakat, Reyhani, Müsenna, Tuğra.. Osmanlıca Yazı ÇeşitleriSülüs Kalemi Nesih Kalemi Muhakkak Kalemi Reyhani Kalemi Tevkî Kalemi Rik’a Kalemi Ta’lik Kalemi

İ'lâm - Yazma Belge

Osmanlıca Yazma Belge - İ'lâm

Çevirisi hazırlanıyor...

Takrir - Yazma Belge

Osmanlıca Yazma Belge - Takrir

Çevirisi hazırlanıyor...

Takrir - Yazma Belge

Osmanlıca Yazma Belge - Takrir

Çevirisi hazırlanıyor...

İlmuhaber - Yazma Belgeler

İlmuhaber - Osmanlıca Yazma Belgeler

Çevirisi hazırlanıyor...

İlmuhaber - Yazma Belgeler

İlmuhaber - Osmanlıca Yazma Belgeler

Çevirisi hazırlanıyor...

Layiha - Yazma Belgeler

Osmanlıca Yazma Belgeler - Layiha

Çevirisi hazırlanıyor...

Layiha - Yazma Belgeler

Osmanlıca Yazma Belgeler - Layiha

Çevirisi hazırlanıyor...

Şukka - Osmanlıca Belge

Şukka - Osmanlıca Yazma Belgeler

Çevirisi hazırlanıyor...

[12 3 4 5  >>  
Ahşap yüzeyine çizilen ya da transfer ediln resim, desen ve motiflerin kızdırılmış metal uçları vasıtasıyla dağlanıp, siyah ve kahverenginin tonlarıyla yakılma işlemidir...Ahşap Yakma Tablo Galerisi...

Ferudun Çınar

  Benimle buradan irtibat kurabilirsiniz!..
  +090.212.1234567
  +090.212.1234568
  İstanbul - TÜRKİYE