a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #
Osmanlı Türkçesi İle Yazılmış Kitaplar - Ahşap Yakma Tablolar :

Osmanlı Türkçesi ile yazılmış "matbu" Tarih kitapları, Edebiyat kitapları, Hukuk kitapları, Dini kitaplar, Roman ve hikayeler, Lügat (sözlük) ler, Divanlar, Gazete ve dergiler, Salname ve yıllıklar ve "Diğer çeşitli" kitaplar...

Osmanlı Türkçesi, Arabî, Farisî ve "Diğer Dillerde" yazmalar...

Ahşap yakma (dağlama) tekniği ile yapılmış tablolar...

Kamûs-ı Türkî

Yazan: Şemseddin Sami; İstanbul, H.1317-M.1900; İkdam Matbaası

Mecmua-i Seneviye-i Bahriye - 4. ve 5. Sene (2 Kitap Birlikte)

4. SENE: İstanbul, 1918; Sayfa: 326

Fenn-i İnşaat

Yazan: Osman Nuri b. Ömer Şevki; İst., H.1312-M.1896; Mekteb-i Fünûn-u Harbiye

Cinlerle Muhabere yahud İspirtizm, Fakirizm, Manyetizm - 2 Cilt Birlikte - Takım

Yazan: Hasan Merzuk (Hasan Bedreddin)

Cinlerle Muhabere yahud İspirtizm, Fakirizm, Manyetizm - 2 Cilt Birlikte - Takım

Yazan: Hasan Merzuk (Hasan Bedreddin)

Kamus Tercümesi - 1. Cilt

Yazan: Mütercim Asım; Matbaa: Kitapçı Rizeli Hasan Hilmi Efendi maarifetiyle

1.Zavallı Avcı - 2.Bir Kadının Hayatı - Nadir!

1. KİTAP: Zavallı Avcı; Yazan: Samakovlu Halil Rüşdü (Akır)

Muhtasar Azerbaycan Tarihi

Yazan: Cihangir Zeyneloğlu; İst., R.1342-M.1926; Şems Matbaası; Sayfa: 221+1

Saika-yı Zafer. 1270 Senesinde Devlet-i Aliyye ile Rusya Devleti Beyninde Tehaddüs Eden Muharebenin Tarihçe ve Harekat-ı Askeriyesidir

Miftâhü’t-tefâsir

Yazan: Es-Seyyid Hafız Mehmed Şerif; İst.H.1289-M.1872; Matbaa-i Amire

Lûgat-ı Osmaniye. Müntehabat - 2 Cilt (Takım)

1. CİLT: İst., H.1281-M.1865; Karahisarî El-Hac Ali Efendi Matbaası

Emel Yolunda

Yazan: Ali Fahri; İst., R.1328-M.1912; Müşterekü’l-menfaa Osmanlı Şirketi

1.Pençe - 2. Bir Şi’r-i Hayâl (2 Kitap Birlikte)

1.KİTAP: Yazan: Mehmed Rauf; İst., R.1325-M.1909; Sayfa: 158+1

Evrâk-ı Perişan. Terâcim-i Ahvâl Fatih

Yazan: Namık Kemal; İst., H.1301-M.1884; Matbaa-i Osmaniye; Sayfa: 379

Türk Medeniyeti Tarihi

Yazan: Ziya Gökalp; İst., R.1341-M.1925; Matbaa-i Amire; Cüz/Cilt/Zeyl: 1. Kısım
[12 3 4 5  >>  

Osmanlıca - aHşap yakma

Osmanlı Türkçesiyle yazılmış kitaplar başta olmak üzere, Arapça, Farsça ve diğer dillerde yazılmış "matbu" kitaplar ile yine bu dillerde yazılmış "yazmalar"... Ahşap dağlama tekniğiyle yapılmış "aHşap yakma tablolar"...

Ferudun Çınar

İletişim

  Benimle buradan irtibat kurabilirsiniz!..
  +090.212.1234567
  +090.212.1234568
  İstanbul - TÜRKİYE

İrtibatta olalım