Ahşap Yakmacılığı

frdn Cinar

Ahşap Yakma (PYROGRAHY) Sanatı :

Ahşap yüzeyine çizilen ya da transfer ediln resim, desen ve motiflerin kızdırılmış metal uçları vasıtasıyla dağlanıp, siyah ve kahverenginin tonlarıyla yakılma işlemidir...

Taha Suresi 24-28. Ayet-i Kerimeler

Taha Suresi 24 ila 28. Ayet-i Kerimeler Arası - Ahşap Yakma Tablo

Rabbişrahlî sadrî. ve yessir lî emrî. vahlül ugdeten min lisânî. yefgahû gavlî.

Rabbim, benim göğsümü aç. İşimi kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki söyleyeceklerimi kavrasınlar.” [Taha 25-28] 

Saff Suresi 13. Ayet-i Kerime

Saf Suresi 13. Ayet-i Kerime - Ahşap Yakma Tablo

"Allah'tan yardım ve yakın bir fetih." (Nasrun minallâhi ve fethun garîb) 

Bakara Suresi 222. Ayet-i Kerime

Bakara Suresi 222'nci Ayet-i Kerime - Ahşap Yakma Tablo

İnnallâhe yuhıbbut tevvâbîne ve yuhibbul mutetahhirîn(mutetahhirîne).

"Şüphesiz, Allah tövbe edenleri ve temizlenenleri sever." Bakara Suresi Ayet: 222 

Hud Suresi 112. Ayet-i Kerime

Hud Suresi 112. Ayet-i Kerime - Ahşap Yakma Tablo

“FESTEKİM KEMÂ UMİRTE” - (Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!) - (Hud-112) 

Yusuf Suresi 64. Ayet-i Kerime

Yusuf Suresi 64. Ayet-i Kerime - Ahşap Yakma Tablo

Fallâhu hayrun hâfizen ve huve erhamur râhimîn. (Allah en güçlü koruyucudur. O merhamet edenlerin en merhametlisidir.) (Yusuf:64)

Tin Suresi 8. Ayet-i Kerime

Tin Suresi 8. Ayet-i Kerime - Ahşap Yakma Tablo

E leysallâhu bi ahkemil hâkimîn (Allah, hâkimlerin hâkimi değil mi?) (Tin: 8)

Bakara Suresi 137. Ayet-i Kerime

Bakara Suresi 137. Ayet-i Kerime - Ahşap Yakma Tablo

Onlara karşı Allah sana yeter. O işitendir; bilendir. (Fe se yekfîke humullâh, ve huves semîul alîm.) Bakara-137 

Bakara Suresi 183. Ayet-i Kerime

Bakara Suresi 183. Ayet-i Kerime - Ahşap Yakma Tablo

"Yâ eyyuhâllezîne âmenû kutibe aleykumus sıyâmu kemâ kutibe alellezîne min kablikum leallekum tettekûn(tettekûne)."

Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunursunuz.

[12 3 4  >>  
Ahşap yüzeyine çizilen ya da transfer ediln resim, desen ve motiflerin kızdırılmış metal uçları vasıtasıyla dağlanıp, siyah ve kahverenginin tonlarıyla yakılma işlemidir...Ahşap Yakma Tablo Galerisi...

Ferudun Çınar

  Benimle buradan irtibat kurabilirsiniz!..
  +090.212.1234567
  +090.212.1234568
  İstanbul - TÜRKİYE